Samenvatting advies over bodycams BOA’s

Het Stadspanel heeft zich op aanvraag van de gemeente gebogen over de vraag of uitrusten van BOA’s een goed middel is om geweld te verminderen, als je het weegt tegen eventuele inbreuk op de privacy. Het panel vindt bodycams gerechtvaardigd. De gemeente zou er wel...

Samenvatting Vervolgadvies Druktemeter

In de vergadering van het Stadspanel Data van 21 oktober 2020 is gesproken over de stand van zaken van de Druktemeter. De gemeente heeft toegelicht dat er aantal ontwikkelpunten is. Aanvullend adviezen van het Stadspanel Data aangaande de Druktemeter Maak de...

Samenvatting Advies Project Snelliuslaan

Bewonersinitiatief Snelliuslaan De bewonersgroep heeft contact gezocht met de gemeente om zicht te krijgen op verkeersbewegingen op de Snelliuslaan. Daarbij moeten innovatieve IT-technieken worden ingezet. Dit heeft geleid tot de volgende keuzes: Er wordt een...

Samenvatting Adviesaanvraag Druktemeter

In de vergadering van 22 Juli jl is de adviesaanvraag Druktemeter aan de orde gekomen. De gemeente heeft twee vragen geformuleerd voor het Stadspanel: Hoe maken we de druktemeter voor iedereen acceptabel, en hoe meten we het draagvlak in de gemeenschap. Over die...

Samenvatting Advies druktemeter in combinatie met avondklok

Op 3 februari heeft het stadspanel overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente. Onderwerp was het gegeven dat de druktemeter door de instelling van de avondklok een andere toepassing krijgt dan waarvoor de druktemeter destijds is goedgekeurd. Mogelijke wijziging...