Wie zijn wij

Het Stadspanel heet officieel Stadspanel Data Smart City/data gedreven werken Hilversum . Het bestaat uit specialisten op verschillende deelgebieden die van belang zijn voor de rol die het panel in de gemeente Hilversum wil spelen. Zo wordt elke aanvraag vanuit heel diverse invalshoeken bekeken.  Op basis daarvan brengt het Stadspanel Data advies uit aan de gemeente. Een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze vindt u hier.

Peter Kok

Voorzitter

Boegbeeld, gezicht naar buiten.
Bedrijfskundige. Bankier (met pensioen)

Hella Liefting

Communicatie

Eric Eilander

Civiele techniek

Gerard van der Wolf

ICT support

Petri Ykema

Voorzitter

Bedrijfskundige, verandermanagement

Bob Brobbel

Kunstenaar

Gregory Dunker

HR & Arbo

Engelbert Pelster

(foto)ICT/ICT-infrastructuur

Daniël van Zaalen

Ervaringsdeskundige inclusie

Tim Faber

Programmamanager overheidsbrede databeleid